pomiary termowizyjne

Podstawowym zadaniem przegród w budynku jest jego ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych takich jak: opady czy niskie i wysokie temperatury powietrza. Przegrody odpowiadają min. za straty energii cieplnej lub chłodniczej. Nieprawidłowe wykonanie prac montażowych, lub usterki powstałe podczas eksploatacji budynku mogą przyczynić się do znacznie wyższych od określonych na etapie projektowym strat energii mających swoje odzwierciedlenie w kosztach ogrzewania lub chłodzenia.

Celem pomiarów termowizyjnych przegród budynków wykonywanych przez Naszą firmę jest:

  • weryfikacja poprawności i jakości robót montażowych – dla obiektów nowych,
  • wskazanie miejsc usterek powstałych podczas użytkowania budynku.

Prawidłowo wykonane zdjęcia termograficzne, oraz ich interpretacja przeprowadzona przez specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem są podstawą do:

  • domagania się od wykonawcy  poprawy robót montażowych/ izolacyjnych w ramach gwarancji,
  • właściwego zaplanowania prac modernizacyjnych lub naprawczych w obrębie przegród budynku.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265