pomiary termowizyjne

Elektrownie (instalacje) fotowoltaiczne są coraz częściej pojawiającymi się źródłami wytwarzania energii elektrycznej.

Jak każdy system techniczny narażone są na powstanie wad mających wpływ na ich efektywną oraz bezpieczną pracę, dlatego też powinny być poddawane okresowym kontrolom i przeglądom.

W przypadku urządzeń i systemów których pracę trudno jest zatrzymać w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego na znaczeniu zyskują technologie przy pomocy których można ich część wykonać podczas normalnego działania instalacji. Możliwości takie daje wykorzystanie termowizji. Dodatkową zaletą tej metody jest również możliwość przeglądu dużego obszaru w stosunkowo krótkim czasie.

Wykonanie badania termowizyjnego elektrowni fotowoltaicznej przez Naszych specjalistów pozwala na zidentyfikowanie następujących problemów eksploatacyjnych :

  • wad produkcyjnych lub montażowych,
  • uszkodzeń mechanicznych poszczególnych ogniw i paneli,
  • obszarów występowania zacienienia ogniw lub paneli.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265