certyfikacja energetyczna budynków

Są opracowaniem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do realizacji celów związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, oraz wentylacją i klimatyzacją w budynku lub lokalu. Dla budynków wskazanych w przepisach wykonawczych dodatkowo określa się zapotrzebowanie na energię elektryczną niezbędną do zasilenia wbudowanej instalacji oświetlenia.

Zasady ich sporządzania są regulowane przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014r o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z art. 3.1. są one wymagane dla budynków lub jego części:

  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajmowanego,

Za zapewnienie ich sporządzenia odpowiadają: właściciele lub zarządcy budynku lub części budynku, lub osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku określonym w art. 11. Zapisy art. 11 zobowiązują w/w osoby do przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej(nabywcy) lub jego kopii (najemcy).

Również właściciele lub zarządcy budynków którego powierzchnia zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę, oraz organy administracji publicznej przekracza 250m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Świadectwa charakterystyki energetycznej zachowują swoją ważność przez okres 10 lat.

Proponowane usługi:

Na podstawie uprawnień oraz doświadczenia naszych specjalistów wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwa charakterystyki energetycznej, dla:

  • budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, wielorodzinnych, oraz odrębnych lokali,
  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków przemysłowych,
  • budynków biurowych,
  • budynków handlowych,
  • obiektów multi funkcyjnych.

Specjalizujemy się w wykonywaniu świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków z zaawansowanymi i złożonymi systemami technicznymi.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265