pomiary termowizyjne

Zadaniem instalacji HVAC jest zapewnienie w poszczególnych strefach budynku: ciepła, chłodu, cwu, oraz powietrza wentylacyjnego. Niezmiernie istotnym z punktu widzenia kosztów eksploatacji budynku jest wysoka sprawność wymienionych instalacji na którą składa się między innymi ich szczelność, oraz ograniczenie strat energii poprzez elementy nieprawidłowo lub w ogóle nie zaizolowane.

Pomiary termowizyjne wykonywane przez Naszą firmę w obrębie instalacji HVAC pozwalają na:

  • wskazanie miejsc wycieku mediów poprzez nieszczelności instalacji,
  • wskazanie miejsc strat energii poprzez nieszczelności warstw termoizolacyjnych,
  • wskazanie miejsc ograniczonej/braku drożności instalacji w wyniku gromadzenia się osadów,
  • wskazanie tras przebiegu instalacji.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265