W ramach usług realizowanych dla przedsiębiorstw oferujemy wykonanie ekspertyz i analiz obejmujących:

  • strategie wdrażania transportu elektrycznego i niskoemisyjnego
    z uwzględnieniem czynników: organizacyjnych, ekonomicznych i środowiskowych,
  • organizację działań przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków transportu elektrycznego i niskoemisyjnego,
  • zabezpieczenie zaopatrzenia pojazdów w nośniki energii z wykorzystaniem infrastruktury własnej przedsiębiorstwa oraz ogólnodostępnej.
  • opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy własnej infrastruktury przedsiębiorstwa służącej do ładowania i tankowania posiadanej floty pojazdów.
  • opracowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego inwestycji w zakresie elektromobilności i transportu niskoemisyjnego.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265