OZC Invest TM jest ekspertyzą skierowaną zarówno do inwestorów wznoszących nowe budynki, jak i tych którzy modernizują już istniejące.

Jej celem jest wskazanie najbardziej efektywnych energetycznie oraz kosztowo rozwiązań dla systemów:

 • ogrzewania,
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • chłodzenia,
 • wentylacji.

Jest to analiza dwuetapowa:

 1. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła/chłodu(OZC) jest analizą przygotowywaną w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i rozporządzenia, której zadaniem jest określenie zapotrzebowania na energię cieplną/chłodniczą oraz moc, co w konsekwencji daje odpowiedz na pytania: jakiej mocy urządzenia powinny zostać w budynku zainstalowane oraz ile energii (paliwa zużyje) ?
 2. Uzupełnienie wykonanego przez Nas OZC, o obliczenia dostarczające informacji odnośnie kosztów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych/chłodzących i wentylacyjnych. W ramach kosztów eksploatacyjnych są ujęte:
 • zakup i montaż urządzenia,
 • koszt corocznych serwisów i przeglądów,
 • szacunkowy koszt paliw w ujęciu rocznym i całym cyklu życia instalacji.

OZC Invest TM  jest analizą porównawczą, w której uwzględniamy kilka urządzeń. Przykładowe porównanie może obejmować:

 • kocioł pelletowy, kocioł gazowy, kocioł elektryczny, pompę ciepła gruntową typu woda glikol,
 • pompę ciepła powietrzną, pompę ciepła gruntową typu woda glikol, pompę ciepła gazową.

Wykonana analiza jest dostarczana w postaci raportu zawierającego wyniki wyżej opisanych obliczeń i analiz.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265