W ramach usług realizowanych dla Instytucji publicznych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego oferujemy wykonanie ekspertyz i analiz obejmujących:

  • strategie wdrażania transportu elektrycznego i niskoemisyjnego,
  • opracowania raportów: finansowo ekonomicznych; określających efekty środowiskowe i społeczne,
  • tworzenie stref czystego transportu na danym obszarze,
  • tworzenie sieci ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, oraz tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG),
  • opracowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego inwestycji w zakresie elektromobilności i transportu niskoemisyjnego.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265