Audyt termomodernizacyjny lub remontowy – to opracowanie o charakterze techniczno ekonomicznym w którym dokonuje się aktualnej oceny efektywności energetycznej budynku z jednoczesnym przedstawieniem wykazu usprawnień mających na celu jej poprawę.

Jest niezbędny dla tych inwestorów, którzy zamierzają skorzystać ze wsparcia  w formie dotacji lub preferencyjnych kredytów dla inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym. Jego forma oraz zakres są ściśle określone przez obowiązujące w tym zakresie akty prawne.

Wykonujemy audyty :

  • kompleksowe – obejmujące całe budynki,
  • źródeł wytwarzania ciepła lub chłodu.
  • sieci ciepłowniczych,

Audyt termomodernizacyjny jest również wymagany dla osób fizycznych chcących skorzystać z tzw. ulgi termo modernizacyjnej.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265