Zmniejszające się zasoby paliw kopalnych i wzrost ich cen, jak również działania zmierzające do ograniczenia emisji szkodliwych gazów spowodowały zwiększające się zainteresowanie oraz rozwój branży urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii takie jak: słońce, woda i wiatr.

Aby móc wykorzystywać w pełni możliwości jakie dają nowoczesne urządzenia wykorzystujące OZE, ich zastosowanie powinno zostać poprzedzone specjalistycznymi analizami wykonanymi przez niezależnych od producentów i dostawców urządzeń specjalistów. Tylko i wyłącznie ekspertyzy przygotowane przez niezależnych inżynierów są w stanie uchronić potencjalnych inwestorów przed wyborem rozwiązań które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia nie powinny być zastosowane w danym obiekcie.

PROPONOWANE USŁUGI

 Realizowane zarówno dla potrzeb pojedynczych obiektów ( np. budynek) jak i źródeł wytwarzania energii obsługujących wielu odbiorców (np. wytwarzanie ciepła dla całego osiedla, zakładu produkcyjnego, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe)

Zakres usług obejmuje:

  • analizy techniczne możliwości wykorzystania określonych technologii w danej lokalizacji,
  • analizy formalno – prawne możliwości wykorzystania określonych technologii w danej lokalizacji,
  • obliczenia mocy wytwórczej,
  • obliczenia zapotrzebowania na energię dla obiektu,
  • analizy techniczno ekonomiczne mające na celu wybór optymalnej technologii wraz z określeniem nakładów inwestycyjnych i czasu ich zwrotu,
  • ocenę oddziaływania na środowisko,
  • opracowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania finansowania zewnętrznego inwestycji,
  • opracowanie projektów branżowych dla potrzeb realizacji inwestycji.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265