Certyfikat Zielony Dom  jest pierwszym polskim systemem  wielokryterialnej oceny budynków mieszkalnych – jedno i wielorodzinnych.

Powstał on w ramach projektu SMARTER Finance for Families. Za jego opracowanie, wdrożenie oraz nadzór nad realizacją procesu certyfikacji odpowiada

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Wyróżnia on domy o wysokiej jakości ekologicznej i efektywności energetycznej oraz związanej z nimi niskich kosztach użytkowania.  Jest elementem odróżniającym  daną inwestycję od innych.

O uzyskanie Certyfikatu Zielony Dom mogą ubiegać się budynki nowo budowane. Otrzymanie certyfikatu wiąże się ze spełnieniem szeregu określonych kryteriów. Są one podzielone na obszary dotyczące:

  • zarządzania inwestycją budowlaną,
  • miejsca i lokalizacji,
  • wykorzystanych materiałów i zasobów,
  • gospodarowania wodą,
  • zdrowia i komfortu użytkowników,
  • optymalizacji zużycia energii.

Jednym z wymogów jest również uczestnictwo w procesie inwestycyjnym Akredytowanego Audytora Certyfikacji Zielony Dom.

Audytor jest odpowiedzialny za inicjowanie, raportowanie oraz wdrażanie wymagań systemu podczas całego procesu certyfikacji inwestycji, jak również za wypełnienie wymagań poszczególnych kredytów oraz optymalizację dostępnych rozwiązań dla osiągnięcia możliwie najlepszego poziomu certyfikacji.

Jest w stałym kontakcie z jednostką certyfikującą oraz odpowiada za terminowość, jak i rzetelność raportowania postępów procesu certyfikacji.

PROPONOWANE USŁUGI

Na podstawie wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego uprawnień dla Macieja Waszczuka realizujemy w procesie uzyskania certyfikatu zadania przewidziane dla Akredytowanego Audytora Certyfikacji Zielony Dom.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

 email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265