Rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyjnego jest potrzebą wynikającą z konieczności ograniczania emisji szkodliwych substancji (CO2), poprawy komfortu życia na obszarach mocno zurbanizowanych, malejących zasobów ropy naftowej i ryzyka ciągłego i znaczącego wzrostu jej cen.

Wprowadzanie floty pojazdów elektrycznych i niskoemisyjnych wymaga zmian w obszarze zaopatrywania ich w nośniki energii, jak również planowania dotyczącego realizacji zadań z ich wykorzystaniem.

Aby proces ten nie zaburzył istotnie dotychczasowego modelu funkcjonowania transportu musi zostać zaplanowany z uwzględnieniem aspektów:

  • organizacyjnych,
  • technicznych,
  • ekonomicznych,
  • środowiskowych.

Jest zadaniem wymagającym interdyscyplinarnych analiz, obejmujących poszczególne etapy, począwszy od zakupu pojazdów, poprzez ich eksploatację, aż do ich złomowania.

Dlatego też wymaga wsparcia realizowanego przez podmiot dysponujący odpowiednim potencjałem merytorycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem proponowanych przez Naszą firmę usług.