Przygotowanie  projektów i ekspertyz w zakresie modernizacji budynków wymaga poznania ich wielu parametrów. W przypadku braku istniejącej dokumentacji architektoniczno budowlanej jednym  z najbardziej praco i czasochłonnych zadań jest pozyskanie wszystkich niezbędnych danych  geometrycznych budynku, czyli wykonanie pełnej inwentaryzacji.

Metodą znacznie przyspieszającą etap inwentaryzacji  przy jednoczesnym uwzględnieniu precyzji wykonanych pomiarów jest skanowanie laserowe 3 D.

Pozwala ono na stworzenie dokładnego odwzorowania mierzonego obiektu wraz z określeniem  wszystkich jego wymiarów.

W ramach oferowanych usług oferujemy wykonanie inwentaryzacji budowlano architektonicznej z wykorzystaniem skanowania 3 D między innymi:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków użyteczności publicznej,
  • budynków handlowo usługowych,
  • budynków magazynowych,
  • obiektów zabytkowych.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265