certyfikacja energetyczna budynków

Projektowana charakterystyka energetyczna  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest jego integralną częścią.

Rozporządzenie to wskazuje również metodologię opracowania projektowanej charakterystyki energetycznej.

Przeprowadzone w ramach tej analizy obliczenia powinny zawierać wyniki charakteryzujące następujące wskaźniki:

 • wartość wskaźnika EP [kWh/(m²rok)],
 • wartość wskaźnika EK [kWh/(m²rok)],
 • wartość wskaźnika EU [kWh/(m²rok)],
 • wartości współczynników U [W/m2K] przegród budowlanych znajdujących się w budynku,
 • wartości emisji gazów w tym: CO, CO2, SO2, NO2 oraz pyłów.

Projektowana charakterystyka energetyczna obejmuje swoim zakresem obliczenia uwzględniające systemy: centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wbudowanego oświetlenia [dotyczy typów budynków wskazanych w przepisach wykonawczych].

Musi również bezwzględnie zawierać:

analizę porównawczą systemów zaopatrzenia budynku w energię cieplną z wykorzystaniem wysokosprawnych systemów wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych.

Proponowane usługi:

Na  podstawie uprawnień oraz doświadczenia  naszych specjalistów wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami projektowane charakterystyki energetyczne,  dla:

 • budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, wielorodzinnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków przemysłowych,
 • budynków biurowych,
 • budynków handlowych,
 • obiektów multi funkcyjnych.

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektowanych charakterystyk energetycznych  dla budynków z zaawansowanymi i złożonymi systemami technicznymi.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265