Pomiary termowizyjne mają zastosowanie w wielu obszarach związanych z energetyką i budownictwem. Są wykorzystywane zarówno podczas odbiorów technicznych nowo powstałych obiektów, jak i przy okresowych kontrolach tych już użytkowanych.

Nasi specjaliści legitymują się wysokimi kwalifikacjami potwierdzonymi stosownymi akredytacjami i certyfikatami – ISO 18436.

Pomiary i analizy zdjęć są wykonywane z wykorzystaniem kamer termowizyjnych oraz oprogramowania wiodących dostawców, zgodnie z wymaganiami norm i standardów polskich oraz międzynarodowych.

Użytkowane kamery termowizyjne przechodzą okresowe przeglądy oraz kalibracje zgodnie z wymaganiami producentów, co jest jednym z istotnych czynników wpływających na prawidłowość wykonanych pomiarów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanych przez Naszą firmę usług w zakresie pomiarów termowizyjnych.

Usługi pomiarów termowizyjnych świadczymy w Katowicach, Bielsku-Białej oraz w innych miastach regionu.