BUILDING Invest ™ jest ekspertyzą skierowaną do inwestorów planujących budowę nowych budynków. Jej celem jest wskazanie najbardziej optymalnych z punktu widzenia energooszczędności rozwiązań dla poszczególnych elementów budynku. Analizy wykonywane są w oparciu o wymagania aktualnie obowiązujących przepisów (wskazane rozwiązania zapewniają spełnienie przez budynek wymagań technicznych).
BUILDING Invest ™ obejmuje analizę porównawczą wpływu na efektywność energetyczną, koszty eksploatacji oraz nakłady inwestycyjne wariantów wykonania następujących elementów budynku:
• ścian zewnętrznych,
• dachów/stropodachów,
• podłóg na gruncie,
• stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalacji ogrzewczych wraz ze źródłami ciepła,
• instalacji przygotowania cwu wraz ze źródłami ciepła,
• instalacji wentylacji,
• instalacji klimatyzacji wraz ze źródłami chłodu,
• instalacji oświetlenia,
• instalacji fotowoltaicznych,
• systemów retencjonowania i zagospodarowania wód opadowych.
Przeprowadzona analiza jest przekazywana inwestorowi w formie raportu, służącego jako wskazanie do wprowadzenia zmian w istniejącym lub opracowywanym projekcie budowlanym.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265