Mnogość dostępnych technologii oraz rozwiązań architektonicznych sprawia że z pozoru podobne budynki mogą charakteryzować się różnym zapotrzebowaniem na energię, a co się z tym wiąże kosztami eksploatacji. Urządzenie lub technologia będąca rozwiązaniem generującym niskie koszty w przypadku jednego budynku, dla innego może być rozwiązaniem najdroższym.
Wielkość nakładów inwestycyjnych oraz kosztów ogrzewania, przygotowania cwu i chłodzenia powinny zostać określone na podstawie ustandaryzowanych, takich samych dla każdego z rozpatrywanych wariantów kryteriów. Tylko i wyłącznie taka metodologia daje gwarancję dokonania wyboru najbardziej energooszczędnych rozwiązań dla danego budynku.
Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów oferujemy opracowanie analiz w zakresie energetycznego modelowania budynków z wykorzystaniem metod
LCA (Life Cycle Assessment) oraz LCC (Life Cycle Cost).
Analizy LCA i LCC wykonujemy dla całych budynków – BUILDING Invest ™ – oraz oddzielnie dla instalacji ogrzewania, cwu, chłodu i wentylacji – OZC Invest ™.

Zapraszamy do zapoznania się opisem proponowanych usług.