Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

Oferujemy wykonanie przez naszych specjalistów:

  • okresowych kontroli rocznych,
  • okresowych kontroli pięcioletnich,
  • okresowych kontroli obiektów wielko powierzchniowych,
  • okresowe kontrole systemów ogrzewania,
  • okresowe kontrole systemów klimatyzacji.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265