Pojęcie audyt energetyczny jest potoczną nazwą pod którą w praktyce kryją się trzy różne ekspertyzy, opracowywane dla różnych od siebie celów, na podstawie wymagań określonych w stosownych przepisach. Różnią się one zawartością, formą jak również ceną.

W celu ułatwienia potencjalnym klientom wskazania które z tych opracowań jest niezbędne dla realizowanego przez nich celu, przed złożeniem zapytania dotyczącego wyceny zapraszamy do zapoznania się z krótkim opisem poszczególnych rodzajów audytów jakie wykonujemy w ramach oferowanych usług.