Utrzymanie odpowiednich – określonych w stosownych przepisach – parametrów powietrza wentylacyjnego jest z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników budynku, jak i jego właściwej eksploatacji zadaniem kluczowym.

Nie spełnianie przez powietrze cyrkulujące wewnątrz obiektu  wymagań będzie skutkowało np.: złym samopoczuciem, spadkiem koncentracji, obniżeniem wydajności pracy, w skrajnych wypadkach zatruciami organizmu w przypadku ludzi.  Dla prawidłowej eksploatacji budynku jednym z istotnych zagrożeń jest nadmierne zawilgocenie powodujące powstawanie grzybów i pleśni prowadzących do destrukcji elementów konstrukcyjnych.

W ramach oferowanych usług wykonujemy pomiary powietrza wentylacyjnego w budynkach: mieszkalnych, magazynowych, handlowo usługowych, biurowych, produkcyjnych.

W zakresie jakości IAQ:

  • pomiary temperatury i wilgotności,
  • pomiary stężenia dwutlenku CO2,
  • pomiary stężenia pyłów: PM 2,5 oraz PM 10,
  • pomiary lotnych związków organicznych,
  • pomiary stężenia formaldehydu.

W zakresie skuteczności wentylacji:

  • pomiary wartości temperatury,
  • pomiary przepływu w systemie wentylacji,
  • pomiary wartości ciśnienia,
  • pomiary wydajności – bilanse powietrza wentylacyjnego.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265