Budynki lub odrębne lokale muszą spełniać szereg wymagań technicznych, które powodują że będą one mogły być eksploatowane w sposób bezpieczny tak dla użytkowników jak i samego obiektu, ale również energooszczędny.

Samo opracowanie  projektu budynku w oparciu o obowiązujące przepisy i określenie w nim wymagań z nich wynikających nie jest równoznaczne z ich osiągnięciem na etapie wykonawstwa.

Odbiór budynku/lokalu  od wykonawcy/sprzedającego nie powinien ograniczać się do oceny wizualnej związanej głównie z estetyką wykonania robót. Wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji, oraz energooszczędną eksploatację najczęściej mają elementy nie widoczne gołym okiem, których nie da się ocenić nie dysponując odpowiednimi kwalifikacjami lub narzędziami.

Ocena jakości elementów konstrukcyjnych i poszczególnych instalacji wymaga:

  • znajomości kilkudziesięciu norm branżowych,
  • doświadczenia w ich wykonywaniu,
  • dysponowania urządzeniami diagnostycznymi o odpowiednich parametrach, umożliwiającymi wykonanie niezbędnych pomiarów,
  • umiejętności obsługi w/w urządzeń i właściwej interpretacji otrzymanych wyników.

Wykonujemy usługi polegające na:

  • odbiorze nowych budynków/lokali od deweloperów i wykonawców,
  • kontroli jakości wykonanych prac modernizacyjnych: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usprawniania instalacji ogrzewczych/wentylacyjnych/klimatyzacyjnych,
  • oceny technicznej budynków/lokali nabywanych na rynku wtórnym.

Kontakt w sprawie wyceny i realizacji usług:

email: kontakt@ebdnproject.com

telefon: +48 607 686 265